Gezondheid in Ouw/Saparua – Onze Zorg

Stichting Vrienden van Ouw (VvO) en Stichting Aandacht voor Zorg in Uli Asa Maluku (SAZUAM) gaan in januari/februari 2015 gezamenlijk een pilot te starten in negeri Ouw op Saparua onder de noemer: ‘Gezondheid in Ouw/Saparua – Onze Zorg’. De inzet is het ontwikkelen van Community Management van Gezondheidszorg in Ouw door toepassing van het Community Life Competence Process (CLCP).

De afgelopen jaren heeft VvO geïnvesteerd in de aanleg van een lokale gezondheidspost PusKesDes (een afkorting van Pusat Kesehatan Desa) in negeri Ouw. SAZUAM investeert in het Openbaar Streekziekenhuis in Saparua door duurzame ontwikkeling en verbetering van gezondheidszorg aan de inwoners van de regio Lease in de Midden-Molukken met fysieke en non-fysieke programma’s te ondersteunen.

Self-assessment

 VvO en SAZUAM willen van hieruit duurzame gezondheidszorg stimuleren, waarbij de bevolking zelf actief preventieve en verzorgende maatregelen voor zijn gezondheid neemt. Betrokken partijen laten zich hierbij inspireren door de ‘Community Life Competence’, een aanpak die al in meer dan 30 landen door The Constellation succesvol wordt toegepast.

‘Community Life Competence’ gaat uit van de wensen, mogelijkheden en krachten van de bevolking van het dorp Ouw zelf. Gefaciliteerde gesprekken in de vorm van self-assessment in community-verband maken de ‘droom’ van de bevolking van het dorp Ouw voor hun eigen gezondheid zichtbaar. Daarna wordt een actieplan opgesteld en in gang gebracht. In eerste instantie wordt uitgegaan van de eigen bronnen en het eigen krachtenveld van de inwoners van het dorp Ouw. Aangezien de gemeenschap van Ouw zelf gedurende dit proces aan de knoppen draait, zijn de acties en de uitkomsten van dit proces van de inwoners van het dorp Ouw zelf. De verwachting is, dat dit de duurzaamheid van dit project ten goede zal komen.

Wat moet de pilot opbrengen?

Ten eerste: verbetering van de algemene gezondheidssituatie van de dorpsbewoners in Negeri Ouw. Dit kan worden bereikt door het bewustzijn van de inwoners van het dorp Ouw te versterken en acties op maat te initiëren, gericht op algemene hygiëne en oorzaken, preventieve en verzorgende maatregelen op het gebied van malaria, HIV/AIDS, kindersterfte, gebruik van stimulerende middelen.

Ten tweede: een effectiever en efficiënter gebruik van de PusKesDes in Ouw en de overige gezondheidsvoorzieningen op het eiland Saparua, zoals het Openbaar Ziekenhuis Saparua. Dit is te realiseren door de bewoners van het dorp Ouw aan te sluiten op bestaande kennis en resources, die hun gezondheidszorg en algemeen welzijn kunnen bevorderen – zowel elders op het eiland Saparua en de Midden-Molukken als de overige eilandengroepen op de Molukken en in Indonesië.

Het project neemt de gezondheidszorg in Ouw als uitgangspunt. Maar de bedoeling is dat het project ook zijn uitstraling heeft naar community management van andere sectoren in het dorp zoals onderwijs en de productie van aardewerk (sempe-sempe). Daarnaast heeft de ervaring geleerd, dat geografische uitbreiding van het project als een natuurlijk proces verloopt. Na de pilot in negeri Ouw in 2015 is het de bedoeling in 2016 de overige dorpen van het eiland Saparua te bereiken.