Visie

Stichting Vrienden van Ouw (VvO) is in 2008 officieel opgericht met als doel initiatieven, afkomstig van de bewoners van negeri Ouw, en gericht op duurzame ontwikkeling, te faciliteren. In dit kader ondersteunt Stichting VvO – in samenwerking met Stichting Sunrise, SAZUAM/Honimoa, Stichting TitanE en Yayasan Tita Mae op de Molukken – projecten en programma’s op het gebied van economie, onderwijs/educatie en gezondheidszorg in Ouw.

De Molukken, en met name het dorp Ouw, is na een periode van onrust volop gewikkeld in een proces van verzoening en (economische) wederopbouw. In dit licht wil de Stichting ‘Vrienden van Ouw’ (VvO) structurele aandacht en ondersteuning geven aan concrete initiatieven vanuit het moederdorp Ouw.

Negeri (dorp) Ouw ligt op het eiland Saparua (één van de eilanden van de Molukken) en telt in totaal 2500 inwoners. Ouw heeft een kwetsbare economie. De landbouw kent nagenoeg een monocultuur van kruidnageloogst. Bij een tegenvallende oogst zitten de dorpsbewoners vaak zonder inkomsten. Daarbij komt dat het landbouwareaal nauwelijks kan worden uitgebreid vanwege grondschaarste. Uitbreiding betekent verdere vernietiging van het tropische regenwoud. In het verleden heeft dit al geleid tot erosie.

Om het risico van een kwetsbare economie terug te dringen, is verandering van de monocultuur noodzakelijk, evenals de innovatie van overige economische activiteiten op het gebied van de visserij, de bouw, het toerisme en het opzetten van kleinschalige bedrijven zoals de productie van aardewerk (sempe2). Daarnaast is aandacht nodig voor de capaciteitsopbouw – als onderdeel van de samenlevingsopbouw, gericht op training van vrouwen en jongeren, alsook het dorpsbestuur en de dorpsorganisaties (kerk, scholen en Puskesdes).

De stimulering van duurzame ontwikkeling in Ouw is een cruciale voorwaarde om te voorkomen dat de sociaal-economische situatie binnen de dorpsgemeenschap verder onder druk komt te staan. Op deze wijze kan de armoede in het dorp een halt worden toegeroepen, terwijl de dorpsbewoners de gelegenheid krijgen hun eigen inkomen te verwerven. Tegelijkertijd is het van cruciaal belang het dorpskader zo te innoveren, dat gender en mensenrechten deel uitmaken van het dagelijks bestaan (good-governance).

Tevens vormt deze visie op ontwikkeling een aangrijpingspunt om meer diepgang te geven aan voorlichting aan en bewustwording van Ouwnezen in Nederland en in Ouw.